ALLMÄNNA VILLKOR BARNFILTAR.SE

Allmänna villkor (“Allmänna Villkor”) för beställningar som sker online på www.barnfiltar.se

I det följande vill vi göra dig förtrogen med våra allmänna villkor, som gäller för alla varor och tjänster som tillhandahålls på Barnfiltar.se

På www.barnfiltar.se.se erbjuder vi dig en personlig shopping- och serviceupplevelse som anpassats till dina intressen och behov.

Barnfiltar.se-produkter är alla produkter som vi erbjuder via www.barnfiltar.se.se, om det inte särskilt anges att det är Partnerprodukter.

Barnfiltar.se-produkter benämns fortsättningsvis gemensamt ”Produkter”.

1. BOLAGSINFORMATION

Barnfiltar.se (“Barnfiltar.se”) en del av Fly Fashion AB
Org. nr. 556457-5974 (Fly Fashion AB)
Telefon nr. + 46 709 304 306
Adress: Ringvägen 28, 181 51 Lidingö, Sverige
Barnfiltar.se benämns fortsättningsvis gemensamt ”vi”.

1. Kontaktuppgifter för dataskyddsansvarig

Kontrollanten i den mening som avses i Allmänna databeskyddsförordningen (nedan kallad GDPR) och annan nationell lagstiftning om dataskydd i medlemsstaterna samt andra bestämmelser om uppgiftsskydd är

Fly Fashion AB – Barnfiltar.se
Ringvägen 28
181 51 Lidingö
Sverige

E-post: [email protected]
Webbplats: https://www.barnfiltar.se

2. ALLMÄNT

2.1 Dessa Allmänna Villkor gäller för samtliga beställningar som görs av kunden (“Kunden” eller “dig”) när Kunden beställer produkter via barnfiltar.se. För beställningar som görs via www.barnfiltar.se. ingår vi endast avtal på svenska. Genom att göra en beställning av Barnfiltar.se-produkter ingår du avtal med Barnfiltar.se (Fly Fashion AB)

2.2 När du beställer Partnerprodukter, ingår du avtal med Barnfiltar.se. Kontaktinformation, inklusive företagsnamn och adress, till relevant Barnfiltar.se partner anges på produktsidan för respektive Produkt.

2.3 Genom att göra en beställning anses du även bekräfta att du är 18 år eller äldre och inte står under förmyndarskap.

2.4 Barnfiltar.se förbehåller sig rätten att, från tid till annan, ändra dessa Allmänna Villkor utan att på förhand meddela dig som Kund om förändringarna ifråga. De Allmänna Villkor är publicerade på www.barnfiltar.se.vid den tidpunkt då du gör din beställning kommer dock att gälla avseende samtliga ärenden som rör din beställning, dvs. såväl köp- som eventuell returprocess. Detta gäller även om de Allmänna Villkoren har ändras efter det att du har lagt din beställning.

3. BESTÄLLNING OCH INGÅENDE AV AVTAL AVSEENDE PRODUKTER

Genom att klicka på ”Slutför köp” i det sista beställningssteget, uppkommer en bindande beställning och du åtar dig därmed att köpa de Produkter som finns i din varukorg. När du har bekräftat din beställning, kommer vi att skicka en orderbekräftelse av din beställning via e-post. Ett bindande avtal anses ingånget när du mottar orderbekräftelsen. Vänligen notera att varor som beställs mot förskottsbetalning reserveras för din räkning så snart som vi mottagit full betalning av köpet och eventuella leveranskostnader.

4. PRISER, LEVERANSKOSTNADER OCH KOSTNADER FÖR EXPRESSLEVERANS

4.1 De priser som visas vid tidpunkten för din beställning gäller för ditt köp. Priserna anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar mervärdesskatt (moms). Barnfiltar.se, eller relevant Barnfiltar.se partner vid köp av Partnerprodukter, innehar äganderätten till Produkterna till dess full betalning har erlagts.

4.2 Leveranskostnaden är fyrtionio (49) svenska kronor (SEK) för standardleverans. Vid beställning över fyrahundranittionio (499) svenska kronor (SEK) står Barnfiltar.se SE för leveranskostnader (postnord).

4.3 Expressleverans erbjuds för vissa beställningar av Barnfiltar.se-produkter. När du gör din beställning framgår i det sista beställningssteget om expressleverans erbjuds för din beställning. Kostnaden för expressleverans framgår vid beställning.

5. BETALNING

5.1 Barnfiltar.se SE erbjuder följande betalningsalternativ: förskottsbetalning, betalning med kredit- eller bankkort (Visa, Master Card, American Express), betalning via faktura och betalning via Paypal. Vi förbehåller oss rätten att inte erbjuda samtliga betalningsalternativ för alla beställningar och kommer att hänvisa till aktuella betalningsalternativ. Vi accepterar endast betalning från konton inom Europeiska Unionen (”EU”). Du är ansvarig för eventuella kostnader kopplade till dina kontotransaktioner.

5.2 Om du väljer att betala med kreditkort, så kommer ditt kort att debiteras den dag vi skickar din beställning.

5.3 Vid köp mot faktura (Klarna) är betalningsfristen 1-3 månader från den dag vi skickade din beställning. Vänligen se klarnas ”allmänna kontovillkor”

5.4 Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor anses du ha gett ditt samtycke till att eventuella fakturor och kreditfakturor uteslutande skickas till dig i elektronisk form.

6. ORDINARIE LEVERANS OCH EXPRESSLEVERANS

6.1 Vi är endast skyldiga att leverera varor som finns tillgängliga i vårt lager, inklusive sådana varor som ska inkomma enligt beställningar från våra leverantörer. Barnfiltar.se reserverar sig också för eventuell slutförsäljning av Produkterna tills de har lämnat Barnfiltar.se lager. Om en Produkt inte är tillgänglig i lager kommer vi att kontakta dig och återbetala eventuellt erlagt belopp utan onödigt dröjsmål. Vidare åtar vi oss inte heller att anskaffa beställda Produkter från något annat håll (anskaffningsrisk). Detta gäller även beställningar av generiska varor (vilket innebär sådana varor där endast aktuell varutyp och egenskaper anges).

6.2 Produkter inköpta via www.barnfiltar.se.se levereras endast till leveransadresser inom Sverige. När leveranstiderna anges i arbetsdagar ska med arbetsdagar förstås alla dagar från och med måndag till och med fredag, exklusive midsommar, julafton, nyårsafton och nationella helgdagar i Sverige (dvs. s.k. röda dagar).

6.3 Vi levererar dina Produkter till den leveransadress som du angav i din beställning. När du lägger din beställning kommer du att se den uppskattade leveranstiden. Leveranstiden kommer att uppdateras när vi skickar orderbekräftelsen till din e-postadress.

6.4 Om du väljer ordinarie leverans av din beställning är vårt mål att leverera din beställning inom två (2) till fem (5) arbetsdagar efter att du lagt beställningen.

7. VILLKOR FÖR RABATTERBJUDANDEN

7.1 Rabatterbjudanden är erbjudanden som inte kan köpas, utan som erbjuds som en del av Barnfiltar.se SE:s marknadsföring och som endast är giltiga under en begränsad tid.

7.2 Rabatterbjudanden kan endast användas en (1) gång per beställning och endast inom giltighetstiden för det aktuella rabatterbjudandet. Vissa märken eller varor kan vara exkluderade från erbjudandet, vilket innebär att rabatterbjudandet inte går att använda för köp av dessa märken eller varor. Rabatterbjudanden får inte användas för att köpa presentkort. Vänligen notera att din beställning kan behöva uppfylla ett lägsta beställningsvärde för att kunna nyttja vissa rabatterbjudanden.

7.3 Det totala beställningsvärdet för Produkterna måste motsvara eller överstiga värdet av rabatterbjudandet. Om det totala beställningsvärdet överstiger rabatterbjudandets värde kan du erlägga betalning av det överstigande värdet genom något av de betalningsalternativ som erbjuds, vänligen se avsnitt 5.1. Det är inte möjligt att lösa in rabatterbjudanden mot kontanter och på rabatterbjudandena löper inte heller någon ränta. Värdet av ett rabatterbjudande kommer inte att återbetalas om du utövar din ångerrätt avseende hela eller delar av din beställning, men vi kommer att återbetala det belopp som du eventuellt har betalat för de återlämnade Produkterna. Återbetalningen kommer därför endast avse det belopp du har betalat för Produkten efter rabatterbjudandet har lösts in.

7.4 Du kan endast använda rabatterbjudanden innan beställningsprocessen är avslutad. Detta innebär att det inte är möjligt att använda rabatterbjudanden med retroaktiv effekt. Rabatterbjudanden är personliga och får inte överlåtas till tredje man. Om inte annat anges så kan rabatterbjudanden inte kombineras med andra erbjudanden.

7.5 Om du väljer att utnyttja din ångerrätt för en eller flera Produkter för en beställning där du använt ett rabatterbjudande, och detta medför att det totala beställningsvärdet understiger eller motsvarar rabatterbjudandets värde, så förbehåller vi oss rätten att debitera dig det ordinarie priset för de varor du behåller (beroende på villkoren för det aktuella rabatterbjudandet)

8. VILLKOR FÖR PRESENTKORT

8.1 Presentkort utgör värdetillgodohavanden som erbjuds till försäljning. Presentkorten kan endast användas för att köpa -Produkter och kan inte användas för att köpa ytterligare presentkort. Om det totala beställningsvärdet överstiger presentkortets värde, kan du erlägga betalning av det överstigande värdet genom något av de betalningsalternativ som erbjuds, vänligen se avsnitt 5.1.

8.2 Presentkort kan endast användas och tillgodohavanden utnyttjas innan du bekräftar din beställning. Det är inte möjligt att lösa in presentkort mot kontanter och på presentkorten löper inte heller någon ränta. Genom att logga in via ditt användarkonto på www.barnfiltar.se.se, kan du använda presentkort, lägga till dem till ditt användarkonto och se saldot på eventuella tillgodohavanden.

9. LAGSTADGAD ÅNGERRÄTT VID KÖP AV PRODUKTER

9.1 När du handlar på www.barnfiltar.se.se har du enligt lag rätt att ångra ditt köp.

9.2 Om du vill returnera en Produkt vänligen följ instruktioner under kundtjänst på vår hemsida www.barnfiltar.se/kundtjanst. Om du har frågor om returprocessen, saknar tillgång till en skrivare, av annat skäl har svårigheter med att ladda ned retursedeln eller behöver en ny så är du välkommen att vända dig till vår kundtjänst (se kontaktuppgifter i avsnitt 14, nedan).

Din ångerrätt

9.4 Du har rätt att utöva din ångerrätt gentemot Barnfiltar.se och returnera din beställning utan att ange något skäl inom fjorton (14) dagar. Ångerfristen på fjorton (14) dagar löper från den dag då du eller en tredje man som agerat på dina vägnar, dock inte transportföretaget, fick den sista Produkten i beställningen i besittning.

9.5 Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt skriftligt meddelande där du anger detta till oss på adress: Barnfiltar.se, Ringvägen 28, 181 51 Lidingö, e-post: [email protected]

9.6 Du kan även utöva din ångerrätt genom att använda det standardformulär som finns att hämta på Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) och skicka den till oss (t.ex. via post eller per e-post).

Ångerrättens innebörd

9.7 Om du utövar din ångerrätt, är du skyldig att utan onödigt dröjsmål, och senast inom fjorton (14) dagar från den dag du meddelade oss om din önskan att utöva ångerrätten, återlämna samtliga Produkter du vill utöva din ångerrätt för.

9.8 Om du utövar din ångerrätt gentemot Barnfiltar.se SE och, i förekommande fall, relevant Barnfiltar.se-partner, kommer vi att återbetala alla betalningar vi fått från dig, inklusive leveranskostnader (bortsett från förhöjda leveranskostnader till följd av att du valt ett leveransalternativ som inte motsvarar det lägst prissatta standardalternativ som vi erbjuder för leveransen ifråga). Återbetalningen kommer att ske så snart som möjligt och senast fjorton (14) dagar från den dag då vi mottog ditt meddelande om din önskan att utöva din ångerrätt avseende beställningen. Vi kommer att använda samma betalningsmetod för återbetalningen som du själv har använt för den aktuella beställningen, om Barnfiltar.se och du inte uttryckligen överenskommer om något annat. Den administration som återbetalningen innebär för Barnfiltar.se kommer inte att medföra några merkostnader för dig. Vi förbehåller oss rätten att vänta med att genomföra återbetalningen till dess vi har fått tillbaka Produkterna från dig eller till dess du har inkommit med underlag som visar att du har returnerat dessa.

9.9 Det föregående innebär att du uppfyller kraven i avsnitt 9.8 om du återlämnar Produkterna innan utgången av tidsfristen om fjorton (14) dagar. Vi kommer att stå för kostnaden för returen, under förutsättning att du använder den medföljande retursedeln för leveranser inom Sverige, eller den retursedel som tillhandahålls av relevant Barnfiltar.se partner. Om någon sådan retursedel inte används är du skyldig att betala returkostnaderna själv. En förutsättning för fullständig återbetalning är att Produkterna sänds tillbaka i samma skick som de var i när du mottog leveransen, om en värdeminskning kan konstateras ha inträffat på grund av din hantering av Produkterna är du skyldig att ersätta denna.

10. Ångerblankett

(Om du önskar att utöva din ångerrätt, vänligen fyll i denna blankett och skicka till oss)

Attn: Barnfiltar.se SE, Ringvägen 28, 181 51 Lidingö, Sverige, e-post: [email protected]

Jag/vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) frånträder mitt/vårt köpeavtal avseende följande varor (*)

– beställdes den (*)/mottogs den (*)
– konsumentens/konsumenternas namn
– konsumentens/konsumenternas adress
– datum
– anledning till varför du vill returnera varan

(*) Stryk det som inte gäller

11. REKLAMATION

11.1 Produktgarantin täcker endast ursprungligt fabrikationsfel som fanns på varan på produkten vid leverans. Fabrikationsfel skall konstateras Fly Fashion AB, varpå kunden erhåller fri reparation alt. En ny produkt eller pengarna åter. Detta förutsätter att skötselråd följts och att normal aktsamhet har iakttagits.

Du har alltid rätt att inom tre (3) år från mottagandet av Produkterna reklamera defekta Produkter, under förutsättning att du meddelar oss om felet inom skälig tid efter att du upptäckt felet. Om du vill reklamera en felaktig Partnerprodukt kan du även, men är inte skyldig att, reklamera till relevant Barnfiltar.se partner. Reklamationer som görs inom två (2) månader från det att du upptäckt felet anses alltid ha lämnats in inom skälig tid.

11.2 Om de Produkter du returnerat kan konstateras defekta kommer Barnfiltar.se SE att göra en fullständig återbetalning motsvarande ditt inköpspris för Produkterna, samt leveranskostnaderna för dessa. För att en Produkt ska bedömas som defekt ska felet ha uppstått innan försäljningstillfället. Om du reklamerar en felaktig Produkt inom sex (6) månader från försäljningstillfället, anses felet ha uppstått innan försäljningstillfället, såvida inte detta motbevisas av Barnfiltar.se SE eller, i förekommande fall, relevant Barnfiltar.se partner. Om reklamationen sker mer än sex (6) månader efter försäljningstillfället, är du dock skyldig att inkomma med bevis utvisande att felet uppstod innan försäljningstillfället.

Om du vill göra en reklamation kan du kontakta oss på Barnfiltar.se, Ringvägen 28, 181 51 Lidingö, e-post: [email protected]

12. ÅTERBETALNINGAR

Återbetalningar sker automatiskt med samma betalningsmetod som användes för att betala för dina Produkter. Om betalningen skedde per faktura eller genom förskottsbetalning kommer återbetalningen att göras till det konto som betalningen gjordes från. Vid behov kan vi därför behöva be dig om dina kontouppgifter. Om du betalade via Paypal eller med kredit- eller bankkort, kommer återbetalningen ske till ditt Paypal-konto respektive kredit- eller bankkort. Om du använde ett presentkort för att betala dina varor, kommer återbetalningen av det aktuella beloppet att ske genom att du får ett tillgodohavande registrerat på ditt presentkortskonto.

13. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Samtliga immateriella rättigheter tillhöriga Barnfiltar.se, dess koncernbolag och/eller licensgivare, inklusive men inte begränsat till varumärken och verk som skyddas av upphovsrätt återgivna på barnfiltar.se.se, tillhör Barnfiltar.se, dess koncernbolag och/eller dess licensgivare som behåller sig samtliga rättigheter därtill. Det innebär att all användning av www.barnfiltar.se.se eller dess innehåll som utgör ett nyttjande kräver föregående skriftligt tillstånd av Barnfiltar.se SE. Det föregående ska inte gälla för nyttjande som faller inom en Kunds åtgärder avseende beställningar, administration samt nyttjande av tjänster relaterade till Kundens köp av Barnfiltar.se-produkter. Till undvikande av oklarhet så innebär detta att all kopiering eller lagring av innehåll från www.barnfiltar.se.se, i dess helhet eller delar därav, för andra syften än för en Kunds privata, icke-kommersiella bruk, kräver ett föregående skriftligt tillstånd från Barnfiltar.se. Denna begränsning innefattar, men är inte begränsad till, varumärken, företagsnamn, produktnamn, bilder, foton, grafiska designinslag, och information om Barnfiltar.se produkter.

14. KUNDTJÄNST

Om du behöver hjälp hänvisar vi dig till vårt hjälpavsnitt eller så kan du kontakta oss här.

15. ÖVRIGT

15.1 Dessa Allmänna Villkor och ditt avtal med Barnfiltar.se SE varken friskriver Barnfiltar.se SE från eller begränsar Barnfiltar.se SE:s ansvar enligt tillämplig konsumentskyddslagstiftning.

15.2 Om någon bestämmelse i dessa Allmänna Villkor, eller del därav, skulle konstateras ogiltig ska detta inte påverka giltigheten eller tolkningen av andra bestämmelser i dessa Allmänna Villkoren, såvida inte Barnfiltar.se SE eller Kundens åtaganden, vid exkludering av sådana bestämmelser, skulle anses som oskäligt betungande.

15.3 Användning av de erbjudanden som är tillgängliga på www.barnfiltar.se.se är möjlig för personer som är minst 18 år.

15.4 Varje kund är endast berättigad att upprätthålla ett Barnfiltar.se-kundkonto samtidigt. Vi förbehåller oss rätten att radera flerdubbla registreringar.

15.5 Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på www.barnfiltar.se.

16. ALTERNATIVT TVISTLÖSNINGSFÖRFARANDE

16.1 Du har i din egenskap av konsument rätt att, om du har ett klagomål om ett köp vilket inte kunnats åtgärdas genom direktkontakt med Barnfiltar.se, vända dig till ett alternativt tvistlösningsorgan för att göra upp i godo. Att vända sig till ett alternativt tvistlösningsorgan är i allmänhet billigare, mindre formellt och snabbare än att gå till domstol. Du kan endast använda alternativet om du är bosatt inom EU och den andra parten är etablerad inom EU. Du kan antingen använda onlineplattformen för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens hemsida, www.ec.europa.eu/odr, eller vända dig direkt till Allmänna reklamationsnämnden, via www.arn.se. Allmänna reklamationsnämnden är en godkänd nämnd för alternativ tvistlösning och lyder under Direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.

17. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

Dessa Allmänna Villkor samt avtalet mellan dig och Barnfiltar.se och i förekommande fall relevant Barnfiltar.se partner, ska lyda under och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvister med anledning av dessa Allmänna Villkor ska avgöras av allmän domstol i Sverige.

Med vänliga hälsningar,
Barnfiltar.se 
Ringvägen 28
181 51 Lidingö

Organisationsnummer: 556457-5974
Momsregistreringsnr.: SE556457597401

×

Kundvagn